2016-05-14 17:18 #0 av: Eda

Hjultorgets hjälpmedelsmässa 24-25 maj 2016 på Kistamässan i Stockholm
Mässan är öppen för besökare kl. 9.00 – 17.00 båda dagarna.
Hjultorget arrangeras av RG Aktiv Rehabilitering och Personskadeförbundet RTP.
(Jag tror att det är fri entré)

Hjultorget är i första hand en mässa för de som själva använder hjälpmedel
men har med åren blivit en allt viktigare mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan: hjälpmedelsanvändare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, förskrivare, tillverkare och försäljare av hjälpmedel, bil- och bostadsanpassningsföretag samt personal som hanterar hjälpmedel.

Utställare 2016 - Hjultorget. Klicka här 
Om HJULTORGET
: Klicka här 
Registrering besökare
: Klicka här

Hjultorget finns också på Facebook