2009-06-01 16:49 #0 av: vildarosen

Denna artikel är från Reumatikerförbundets stämma i Bålsta 2009!

" Uttalande från Reumatikerförbundets stämma i Bålsta 2009

Vad görs för en miljon?

 I Sverige finns en miljon personer med någon reumatisk sjukdom. En mycket liten andel av dessa – bara ca 15 000 personer – har nytta av de fantastiska framsteg de nya biologiska läkemedlen har medfört.

Bot för reumatiska sjukdomar saknas fortfarande och samhällskostnaderna är höga. Kostnaderna beror framför allt på att reumatiska sjukdomar kan medföra oförmåga att arbeta och självständigt klara det dagliga livet.

Detta innebär att flertalet reumatiker, inte minst de med diagnoserna artros och fibromyalgi, har fortsatt behov av en effektiv vård och rehabilitering. Forskning för att lösa reumatismens gåta måste ges hög prioritet.

Reumatikerförbundet tar sitt ansvar för såväl vård som forskning. Ett exempel är en ny satsning på ett smärtprojekt. Syftet med det är att bygga upp ett nationellt kompetenscentrum för att öka kunskapen om behandling av smärta i sjukvården. Via Reumatikerfonden delar vi årligen ut drygt 10 miljoner till reumatologisk forskning. Vi finns också med i den nya stiftelsen Ledfonden som ska öka resurserna till forskningen kring rörelseorganens sjukdomar.

Vi utmanar härmed forskningsminister Lars Leijonborg och hälso- och sjukvårdsminister Maria Larsson:

 - Vad vill ni göra för Sveriges en miljon reumatiker?

För mer information kontakta: Anne Carlsson, förbundsordförande 070-522 25 65"

 

Från reumtikerförbundet