2009-06-14 15:27 #0 av: vildarosen

Detta kommer från reumatikerförbundet och beskriver om inflammation i mage och tarm som även kan ge problem med leder.

Ledinflammation vid inflammatorisk tarmsjukdom

Till de inflammatoriska tarmsjukdomarna hör Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Personer med dessa sjukdomar kan, förutom sina symptom från tarmen, också få artrit.

Utmärkande är att artriten är asymmetrisk och ofta drabbar små leder, men det kan också vara större leder som inflammeras. Cirka 5 % får inflammation i korsrygg och i kotpelare.

Ledbesvären kan blossa upp i samband med hög sjukdomsaktivitet från tarmen och bli bättre om tarminflammationen behandlas. Ledbesvären kan också vara helt fristående från tarmsymptomen och till och med uppträda innan tarmsjukdomen upptäcks.

Behandlingen går ut på att minska inflammationen. Kortison är den viktigaste behandlingen men det finns även andra behandlingsalternativ med immunhämmande läkemedel.

Sjukdomen tillhör spondartriterna.

 

 

Källa:   reumatikerförbundet